Kräftfiske

Om det är en stor njutning att äta kräftor, så är det icke mindre nöjsamt att fånga dem.