Hurry Skurry

Samarbetsövningar utomhus där man jobbar under tidspress för att lösa olika praktiska övningar tillsammans med sitt lag.